Hecso - Lämpöyrittäjyyden kansainvälistämishanke
FI / EN / RU

Tutkimus

Bioenergialan tutkimustyötä tekevät useat eri organisaatiot Etelä-Pohjanmaalla. Alueella toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, kolme yliopistoa ja Luonnonvarakeskus. Nämä kaikki tekevät bioenergian tuotantoa ja käyttöä tukevaa tutkimusta. Luonnonvarakeskus tuottaa lisäksi tietoa metsien tuottokyvystä ja käyttöasteesta.

 

Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Kannuksen toimipaikassa metsäenergia on keskeisin tutkimusaihe. Tutkimus käsittää energiapuun kasvatuksen, hankintalogistiikan sekä energiapuun korjuun puuntuotos- ja ympäristövaikutukset. Näihin liittyy myös puubiomassojen intensiivituotannon ja biojalostamoiden raaka-aineen hankinnan kehittäminen.

Kannuksessa on myös suo- ja rannikkometsiin, metsäsuunnitteluun ja turkiseläinten hyvinvointiin liittyvää tutkimusta.

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

Vaasan eneriainstituutti

Tampereen yliopisto

Ruralia-instituutti

 

Hanketta mahdollistamassa: